SÚDNO ZNALECKÁ ČINNOSŤ V STAVEBNÍCTVE

Zaoberám sa znaleckou činnosťou v oblasti stavebníctva v odvetviach statika stavieb,pozenmé stavby a odhad hodnoty nehnuteľností

POPIS JEDNOTLIVÝCH ZNALECKÝCH ODVETVÍ

Odhad hodnoty nehnuteľností:

Znalecký posudok slúži ako podklad k prevodu vlastníctva kúpnou, darovacou zmluvou vysporiadanie dedičstva, vysporiadanie spoluvlastníckych podielov. Pri určení hodnoty nehnuteľnosti pre vybavenie hypotekárneho úveru. Vklad do imania spoločnosti. Pre exekučné účely. Pre vyčíslenie výšky škody vzniknutej na stavebnom objekte.

Statika stavieb- patria sem aj poruchy stavieb:

Slúži spravidla pre identifikáciu vzniku poruchy na danom stavebnom diele na nosnej konštrukcii a slúži ako podklad pre vyčíslenie škody na stavebnom diele.( výber zo statických porúchy- trhliny všeobecne, nedovolené priehyby, viditeľná výstuž v betónových prvkoch, korózia pri oceľových konštrukciách, hniloba pri dreve a iné).

Pozemné stavby- patria sem aj poruchy stavieb :

Znalecký posudok slúži vačšinou na definovanie poruchy vady na stavebnej konštrukcii, ktorá spravidla nie je statického charakteru .(výber porúch z pozemných stavieb- popraskaná dlažba, popraskané omietky, zle osadené okná a dvere, zatekanie vlhnutie konštrukcií a iné ) :

STATIKA STAVIEB - projektant autorizovaný stavebný inžinier SKSI

Projekty, statické posudky, expertízy, návrh sanácie, posúdenie objektov pri prestavbách