PROJEKČNÁ A ZNALECKÁ ČINNOSŤ V STAVEBNÍCTVE

Zaoberám sa znaleckou činnosťou v oblasti stavebníctva v odvetviach statika stavieb,pozenmé stavby a odhad hodnoty nehnuteľností. Projektami statiky od roku 1996.

STATIKA

Statikou stavieb sa zaoberám od roku 1990 po skončení štúdia na SVŠT terajšej STU v Bratislave (stavebná fakulta) v roku 1996 som získal oprávnenie na projektovanie ako odborne spôsobilá osoba v oblasti statiky stavieb a neskôr v roku 2001 ako autorizovaná osoba v oblasti statiky stavieb

VÝBER Z REALIZOVANÝCH PROJEKTOV

V rokoch 1995-1999 rekonštrukcia domov č.1 ažč. 4 na Hlavnom námestí v Bratislave, rekonštrukcia domov na Sedlárskej č.1 a 5 v Bratislave a na Ventúrskej č.14 v Bratislave (objekty v pamiatkovej správe SR). V rokoch 2000-2004 rekonštrukcia elelektrárne VOJANY. Zodolnenie elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach na seizmické účinky. V rokoch 2004-2006 projekt a dozor pri realizácii piatich rodinných domov v Bratislave. Vrokoch 2006- až do dnes: statika Hospoda Kyčerka ČR, projekčné riešenie nosných konštrukcií hál, opláštenia , striech logistických centier.